Ulubione

Polityka prywatności

Polityka prywatności
sklepu www.NANOlazienki.plI. Postanowienia Ogólne.
Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności, która określa informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych kupujących, pozyskanych przez Sklep internetowy www.NANOlazienki.pl

Administratorem danych osobowych kupujących jest administrator Sklepu. Administratorem Sklepu jest Piotr Nanowski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ENANO Piotr Nanowski, z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Pięknej 13/104, która została wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 579-184-29-78, Regon 340027599, e-mail: sklep@nanolazienki.pl

Wszelkie słowa, wyrażenia występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sklep, Kupujący) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.NANOlazienkiABC.pl

II. Dane osobowe
.
Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu kupującemu bezpieczne i poprawne składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych.

Nieustannie dbamy o prawo użytkowników serwisu do ochrony prywatności, w sposób szczególny chronimy Państwa dane osobowe, czego potwierdzeniem jest pozytywna opinia na temat naszej firmy wystawiona przez Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych,

Wyjątkowa ochrona Państwa danych osobowych jest możliwa dzięki odpowiednim rozwiązaniom systemowym zapobiegającym wszelkiej ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników serwisu.

Już w pierwszym momencie Państwa wejścia do naszego sklepu, Państwa wszelkie dane podlegają ochronie dzięki zastosowaniu Certyfikatu wierzytelności strony SSL.Certyfikat SSL
to narzędzie, które szyfruje dane przesyłane drogą elektroniczną, pomiędzy serwerem, a użytkownikiem w celu uniemożliwienia przechwycenia poufnych danych. Certyfikaty SSL gwarantują wiarygodność stron internetowych, które chronią, a użytkownicy, którzy łączą się ze stroną zabezpieczoną certyfikatem SSL mają absolutną pewność, że łączą się bezpiecznie z właściwym serwisem.
Rejestracja w sklepie NANOlazienki.pl nie jest konieczna do dokonania zakupów, ale dzięki niej użytkownicy mogą korzystać z dodatkowych opcji wynikających po prostu z możliwości naszego systemu zamówień oraz skorzystać z rabatów.

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji :

1) nazwisko i imię,
2) adres zameldowania na pobyt stały,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu.

W wypadku Kupujących nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupów w Sklepie.

W celu realizacji umowy Sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów : firmy kurierskie, operatorów systemów płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę, podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celu zebrania opinii o produktach .
O ile Państwo wyraziliście na to zgodę , podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych .
W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w powyższym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres e-mail sklep@nanolazienki.pl

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać ze wskazanych powyżej możliwości.

III. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych.
Sklep internetowy zapewnia Kupującym przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn.zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Kupujący ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres sklep@nanolazienki.pl

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji danych, w każdym czasie, w ramach Serwisu, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: e-mail sklep@nanolazienki.pl lub skorzystania z formularza odzyskiwania hasła pod adresem: https://www.nanolazienki.pl/Przypomnij-haslo/

Sklep internetowy stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie zgromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

IV. Rodzaje i cel wykorzystania danych - Cookies (Ciasteczka).
Sklep internetowy NANOlazienki.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony prywatności użytkowników swojego serwisu informuje, iż korzysta z plików typu cookies.
Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób automatyczny pobierane są dane zawarte w plikach cookies tj. dane informatyczne.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu obsługi Sklepu Internetowego i zapewnienia możliwości udostępnienia niezbędnych informacji podczas procesu zakupowego.

Plikami cookies nazywamy niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez strony www i zapisywane po stronie użytkownika końcowego, w tym przypadku sklepu NANOlazienki.pl. Pliki te pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Informacje przechowywane w plikach cookies pomagają w dostosowaniu treści do indywidualnych preferencji użytkownika.

W serwisie internetowym NANOlazienki.pl mogą być wykorzystywane następujące pliki cookies:

a) sesyjne - przechowują identyfikator sesji. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie

b) stałe - przechowują identyfikator przeglądarki użytkownika. Są one niezbędne do zbierania zagregowanych, anonimowych statystyk przeglądania artykułów i produktów.
 
Informujemy, że istnieje możliwość wyłączenia plików cookies z poziomu Państwa przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wyłączenia plików cookies niektóre funkcjonalności sklepu NANOlazienki.pl mogą być niedostępne lub działać niepoprawnie.

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Sklep będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 

Obok plików cookies Sklep może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której dokonane zostało przejście na Witrynę Sklepu Internetowego.
Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi odpowiednimi danymi osobowymi.

V. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów.
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Sklep internetowy wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.

VI. Cele marketingowe.
Sklep internetowy wysyła informacje marketingowe wyłącznie do kupujących, którzy wyrazili zgodę marketingową lub zapisali się do newslettera. Pod pojęciem informacji marketingowych Sklep internetowy rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu i produktów, np. zmiany, wewnętrzne promocje, życzenia, komentarze osobiste, mailingi, reklamy, inne materiały marketingowe.

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej może być w każdym czasie cofnięta poprzez przeklejenie adresu: http://www.nanolazienki.pl/Wyrejestrowanie-adresu-e-mail/ do okna przeglądarki i wpisania swojego adresu e-mail.

VII. Zmiany Polityki Prywatności.
Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w Polityce Prywatności. O zmianach Polityki Prywatności Sklep będzie informować odpowiednio wcześnie, na stronach serwisu.

VIII. Dodatkowe informacje.
W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Sklep prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronie głównej Sklepu.